English version...

META Brno, a.s., Božetěchova 36, 612 00 Brno

Deutsch Version...

 

 

O SPOLEČNOSTI:

 

Základním posláním METY Brno, která vznikla před více jak 30ti lety, bylo a je i nadále vytvářet a zabezpečovat vhodné podmínky pro zaměstnávání zdravotně postižených osob, které by jen obtížně našli vhodné pracovní uplatnění.

Z tohoto důvodu byla základní výrobní činnost orientována na oblasti, ve kterých je dominantní lidská práce. Nejen montážní činnost, šití, ale i strojní obrábění a elektrovýroba jsou díky lidské šikovnosti, píli a zkušenostem zvládnuty tak, že vlastní produkty i spolupráce v průmyslové kooperaci snesou i to nejnáročnější srovnání.

META Brno jako akciová společnost představuje stabilního obchodního partnera, jehož hlavními cíli jsou zejména kvalita a spolehlivost, což jsou základní předpoklady pro úspěšnou spolupráci.


META Brno, a.s. zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (ZPS) a může nabízet "Náhradní plnění" ve smyslu povinného zaměstnávání stanoveného procenta osob se ZPS a tím splňuje podmínku uvedenou v § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.